Vi vet idag väldigt lite om hur yogan såg ut i de förhistoriska samhällena. Arkeologin har gett oss vissa ledtrådar. Mycket av det andra som sägs i detta ämne är spekulation. Spår av yoga har hittats på olika platser runt om i världen. I Central-Amerika t.ex. har man hittat statyer som visar människor i olika yoga-ställningar, vilka kan spåras tillbaka till Mayaindianernas kultur. De tidigaste spåren står dock att finna i Indien.

Olika yogamästare har nämnt tidsperioder på 10.000 år, 40.000 år och till och med upp till 100.000 år då yoga i någon form har utövats av människan. Dessa siffror kan vi naturligtvis ta med så många nypor salt vi vill. Det vi idag vet säkert är att yoga funnits i minst 5.000 år.

För 4-5.000 år sedan var det gamla Indien koncentrerat till Indusdalen och spred ut sig över delar av nuvarande Indien och Pakistan. I dessa områden har i modern tid två stora städer grävts ut, Harappa i norr och Mohenjo-Daro i söder. Denna kultur hade sin storhetstid under 2.600 till 1.900 f.Kr. men spår efter tidiga bosättningar går så långt tillbaka som till 3.300 f.Kr. Skriftspråket som dessa männi-skor använde, bestående av mer än 400 olika symboler förbryllar fortfarande forskarna. Keramikkonsten och förmågan att bearbeta sten var högt utvecklad och man har bland annat funnit ett antal stensigill med figurer som sitter i yogaställningar.

När engelsmannen Sir Mortimer Wheeler 1922 gjorde de första utgrävningarna i Mohenjo Daro hittades bl.a. ett sigill. Det visar en man som sitter i lotusställning. Bakom honom sitter två andra personer och bakom var och en av dem ser man en upprest orm (symbolen för en rest Kundalini). På ett sigill man också fann i Mohenjo Daro sitter en ensam person i lotusställning på en pedistal. Runt honom ser man en elefant, ett lejon, en buffel, en noshörning och två rådjur. På ett annat sigill ser man en skäggig, långhårig man med ögonen slutna i meditation. Liknande sigill har även hittats i Harappa. Dessa stensigill har kunnat dateras arkeologiskt och visar oss tydligt att yoga definitivt varit en del av den mänskliga kulturen under de sista 5.000 åren.

Enkla yogaövningar ingår också i Ayurveda, ett av världens äldsta medicinska system som vi vet uppstod i Indien för minst 5.000 år sedan. Yoga finns också omnämnt i de tidigaste Veda-skrifterna, Rig-Veda, vars ursprung är omtvistat men som tros vara författade 3.000 f.Kr eller till och med ännu tidigare.

Källa: IMY(yogayoga.nu)

Bookmark and Share