Yogaträningen påverkar din fysiska kropp; muskler, skelett och inre organ på många olika sätt. Träningen påverkar dina signalsystem (nerver/körtlar), matsmältningen, cirkulationen i alla system, dina andningsmönster och din andningskapacitet.

Musklerna: Genom mjuk uthållighetsträning tränar du upp och utvecklar långsamma, uthålliga aeroba muskelfibrer. Yoga ger dig smidiga, starka muskler.

Skelettet: Belastning i olika former, fysisk träning t.ex. stärker benet. Yoga är fysisk träning och utsätter skelettet för både statisk och dynamisk belastning som gör att benmängden ökar.

Matsmältningen: Yogan arbetar med att stärka magens muskler och annan inre muskulatur som är involverad i tarmrörelserna. Yogan bidrar till att balansera produktionen i de olika endokrina körtlar och inre organ som är involverade i matsmältningen.

Cirkulationen: Yoga är mjukt dynamisk och bidrar tydligt och starkt till att öka
och förbättra cirkulationen i kroppen.

Signalsystemen: Yogaträning är ett medvetet sätt att träna och stärka nervsystemets olika delar. Yogan innehåller en stor mängd ställningar, övningar och andningstekniker som påverkar och balanserar flödet genom nervsystemet. Alla olika yogaövningar arbetar var och en på att skapa balans i en eller flera olika endokrina körtlar och det finns hela pass ämnade att skapa balans i det endokrina systemet. Det finns ett flertal studier som bekräftar att yoga har
dessa effekter.

Andningen: Yoga innebär medveten andningsträning (pranayama) där det finns ett stort antal olika tekniker för att styra, kontrollera och expandera andningen.

Mentalt: Yoga är en metod för att stärka nervsystemet och hjärnans funktioner. Genom olika uthållighetsövningar, mentala fokustekniker, hand- och fingerövningar (mudras) som påverkar hjärnan och reglerar hormonflödet samt olika ljudkombinationer (mantra) lär du dig att styra tankarna och stilla ditt oroliga, uppstressade sinne.

Emotionellt: Yogaträningen gör dig stark och känslig på en och samma gång, ger dig förmågan att förbli öppen och uppleva starka känslor utan att de övermannar dig, utan att du drunknar i dem.

Bookmark and Share